close
تبلیغات در اینترنت
چکیده ای از کتاب « طریقت کیوکوشین »
loading...

کیوکوشین کاراته شهرستان محمودآباد

در اینجا بخش هایی از کتاب طریقت کیوکوشین نوشته ی استاد اویاما ، دان 10 ( آخرین دان از دان های کاراته ) و مبدع سبک کیوکوشین کاراته را میخوانیم که در آن بخش هایی از زندگی خود - تمرینات در کوهستان - را از زبان خویش بازگو میکنند. خواندن این مقاله را به تمامی علاقه مندان به هنر های رزمی توصیه میکنم. «آزادي حقيقت نهايي» .............................. هنگامي كه بعد ازجنگ جهاني دوم درزندان به سر مي بردم ودرحالي كه كاملا مي دانستم براي تدريس  وياكارازاد واجد شرايط نيستم واز آينده…

چکیده ای از کتاب « طریقت کیوکوشین »

احمد بذرافشان بازدید : 653 شنبه 04 شهريور 1391 زمان : 22:15 نظرات ()
در اینجا بخش هایی از کتاب طریقت کیوکوشین نوشته ی استاد اویاما ، دان 10 ( آخرین دان از دان های کاراته ) و مبدع سبک کیوکوشین کاراته را میخوانیم که در آن بخش هایی از زندگی خود - تمرینات در کوهستان - را از زبان خویش بازگو میکنند. خواندن این مقاله را به تمامی علاقه مندان به هنر های رزمی توصیه میکنم.

«آزادي حقيقت نهايي»
..............................
هنگامي كه بعد ازجنگ جهاني دوم درزندان به سر مي بردم ودرحالي كه كاملا مي دانستم براي تدريس  وياكارازاد واجد شرايط نيستم واز آينده ام هم نامطمئن بودم، تصميم گرفتم كه زندگي خود را فداي كاراته كنم. در آن زمان عده زيادي ازمردم مخالف هنرهاي رزمي بودند. اما من عقيده داشتم ودارم، كه يك كشوربدون افراد آموزش ديده اي كه بتوانند از آن دفاع كنند، نمي تواند به استقلال برسد. به همين دليل هم راه كاراته را انتخاب كردم وبه محض آزاد شدن از زندان راهي جنگلهاي دورافتاده اي درقله«كيوسومي» شدم و به مدت يك سال و نيم درآنجا به تنهايي به تمرين پرداختم.آنجا با درختان سدر سربه فلك كشيده ودرختان ديگر، همچنين وجود رودخانه اي كه ازوسط دره مي گذشت وصخره هاي شيب داروآبشارهاي فراوان بسيارزيبا بود.درميانه كوه معبد «كيوسومي درا» قرارداشت و من در خرابه هاي كلبه اي كه درقديم محل نگهباني بود زندگي مي كردم. من فكرمي كنم هر كسي که  كاملا واز جان ودل در راهي قدم مي گذارد، بايد در چنين شرايطي ودرتنهايي به پرورش خود بپردازد. اما تنها بودن كارآساني نيست، بدترين چيزتنهايي است. درچنين انزوايي، پست ترين غرايزانسان، قوي شده وشدت مي يابد. براي مبارزه با اين تنهايي درچنين لحظاتي تنها دوراه وجود دارد: اول ترك آن محل ودوم به كاربستن تمركز و مبارزه با تنهايي و وفا به عهدي كه باخود بستيم. كه من راه دوم رابرگزيدم. در آن زمان من براي نجات از تنهايي به هرچيزي متوسل مي شدم. براي مثال يك ابرو را مي تراشيدم، درآبشارهايي كه آب سرد باران بود آب تني مي كردم؛ درحالي كه در آب مي نشستم، به روش ذِن درخود فرومي رفتم وفكر مي كردم ومدتها به ماه وستارگان خيره مي شدم.گاهي حتي خارو يا اجسام نوك تيز درزانوي خود فرو مي كردم وياحتي سر خود را به سنگ مي زدم. به اين ترتيب وازطريق تمرين، ذن ومديتيشن درمدت اين هيجده ماه وارد مرحله بي فكري تمركزبه نام « سامادهي » شدم. درزمستان وتابستان، روزها درحال مديتيشن در رودخانه سرد كوهستاني وي ا نشستن روي ريشه هاي كاج ويا ايستادن روي صخره ها مي گذراندم.
آموزش وتمرين كاراته مستلزم صدها كاتا به اضافه ضرباتي به سنگها وتنه درختان درطول روز بود. درهنگام شب كه تنهايي ظالمانه به سراغم مي آمد، به تمركز مي پرداختم و يا به هرچيزي متوسل مي شدم.گاهي اوقات قوانين بودا را درحالي كه به شعله يك شمع خيره مي شدم، با صداي بلند مي گفتم و يا چشمان نيمه بازم را برروي صفحه كاغذي كه روي ديوار ميخكوب كرده بودم، مي دوختم. روي اين صفحه كاغذ در سمت راست كلمه «ارام» و در سمت چپ كلمه «عمل» را نوشته بودم. گاهي اوقات نيز دچاركابوس وافكاروحشتناكي مي شدم. صداي زوزه باد وصداي پرندگان را به جاي صداي انسان مي گرفتم. اما صداي روباه ها وحيوانات ديگر، موجب تسلاي خاطرم مي شد، زيرا مطمئن مي شدم كه جاندار زنده و خونگرم ديگري در فاصله نه چندان دورازمن به سر مي برد.
در هنگام روز با چنان شدت وتمركزي تمرين مي كردم كه تا مدت زيادي حتي فكر استراحت به ذهنم خطور نمي كرد.به همين دليل، معمولا درهنگام روز حالم بهتراز شب بود.اما هرقدر پايان اين دوران نزديك مي شد، در من جرقه هايي ازحالتي كه مرحله « رهايي» و«بي فكري» ناميده مي شود ديده مي شد.
در اين دوران روباه ها كه من صدايشان را بسياردوست دارم و يا بچه هايي كه در طول روز باانگشت مرا نشان مي دادند و« تنگو» خطابم مي كردند؛ همچنين موفقيت نهايي من كه پس ازدفعات مكرر شكست، سرانجام توانستم با ضربه شوتو« تيغه دست» يك سنگ گرد را بشكنم، كمك زيادي در رفع تنهايي من كردند.
كم كم به وحدت ذهني عميقتري رسيدم. سپس ازمرحله تمركز وارد مرحله « رهايي» وپس ازآن وارد
مرحله اي ازآزادي به نام « بي فكري» يا « بي خيالي» شدم واين مرحله اي بود كه بدون فكر ميتوانستم حركت بعدي حريف را پيش بيني كرده و واكنش نشان دهم. در اين حالت شخص آمادگي مقابله با هرحمله اي را پيدا مي كند و بدن بدون هيچ گونه فكر و آگاهي قبلي، با سرعت ودقت درمقابل هرگونه حركتي واكنش نشان مي دهد. وقتي به اين مرحله رسيدم تصميم گرفتم قدرتم را روي گاو وحشي نر امتحان كنم. درمبارزه با افرادي كه دو برابر من قدرت داشتند و نيز گاوهاي وحشي، هميشه آن حالت آزادي يا بي خيالي را نداشتم. البته هنگامي كه حريفان را شكست مي دادم درآن وضعيت به سر ميبردم. در يكي از اين مبارزات، يك زخم باعث شد تابراي هميشه كاراته را كنار بگذارم. يك بار يك تفنگدار كه چاقويي نيز به دست داشت به من حمله كرد و من با ضربه مشت « ريوتوكن» كه به بالاي لب او زدم، موجب مرگ وي شدم. او مرد در حالي كه داراي زن ويك فرزند بود. من مرتكب گناهي نشده بودم چون از خود دفاع كرده بودم.اما به شدت متاثر بودم؛ چراكه به وسيله كاراته كه هيچگاه نمي خواستم راهي براي صدمه وآزار ديگران باشد، كسي را كشته بودم. راجع به وضع زندگي همسر و فرزند آن شخص دچار كابوس مي شدم تا بالاخره رسما از كاراته كناره گيري كردم و به مزرعه اي درناحيه « كانتو» رفتم ودر آنجا با نيرو واشتياقي پنج برابر يك كارگر معمولي كار كردم تا با پول حاصله بتوانم، به خانواده آن مرد كمك كنم. يك سال گذشت، روزي شخصي نزد من آمد وبه من پيشنهاد كرد كه به ايالات متحده بروم و كاراته را به بقيه جهان بشناسانم. احساس كردم رؤياي بزرگ گذشته من تحقق پيدا ميكند. به علاوه همسر وفرزند آن شخص نيز مرا بخشيده بودند واز من مي خواستند كه راه قبلي زندگيم را ادامه دهم. فرزند آن مرد حتي برايم آرزوي موفقيت در مقابل خارجي ها را مي كرد.
همانطور كه گفتم گرچه از تمرين كاراته دست برداشته بودم، امابه نظرمي رسيد كه حتي كاراته ام بهترشده است. به تدريج به مرحله اي رسيده بودم كه مشتها به طرز غير ارادي عمل مي كردند.اما ازاين وضعيت به خود نمي باليدم. بلكه تنها مي خواستم دستانم را به حالت تشكر وسپاس ازكاراته كه راهنماي من بود، كنار هم قرار دهم. كاراته من ديگر امري نبود كه دست خودم باشد.بلكه به خاطر ديگران بود واين را ديگر مردم فهميده و پذيرفته بودند. وقتي به اين نتيجه رسيدم ديگر تمريناتم ازعهده فكرواراده من خارج شده بود ومن دائما در وضعيت تمركز ورهايي قرارداشتم. تمركز، روش اصلي وضروري پرورش ذهن براي رسيدن به وحدت است.
حالت آزاد وبدون فكري كه درآن، ذهن بدون محدوديت عمل مي كند؛ تنفس منظم است و بدن فرمان مغز را بي درنگ اجرا مي كند. اين هدف نهايي تمرين من بود. اما تفكر صرف و رياضت انسان را به اين مرحله نمي رساند.تنها انجام تمرينات كاراته با پشتكار زياد و تصحيح فنون آن در مدت طولاني مثلا سي سال است كه به اين مرحله مي انجامد. درحال حاضر هنگامي كه با جوانان به مبارزه مي پردازم دقيقا مي توانم حركات آنها راپيش بيني كنم، بطوري كه ديگر نياز به استفاده ازضربه و يا لگد نيست. من مي توانم پشت حريف قرار گرفته و فنون« هيكاكه» يا« كاوا شي» را بكار بندم واو را شكست دهم،بدون آنكه نياز  به استفاده از فنون وحشيانه داشته باشم.اما من پس از سي سال تمرين ودر سن بالاي چهل سال به اين مرحله رسيدم. در بين هنرهاي رزمي ديگر كاراته بيش از همه به ذن شبيه است. اين ورزش بدون شمشير انجام مي گيرد واين بدان معناست كه برد يا باخت در آن اهميتي ندارد، بلكه آنچه مهم است، فكر كردن وزيستن درجهت مردم و به خاطر آنهاست و اين راه وطرز فكر مقدس است.بنابراين ماهيت كاراته، عميق ترين سطوح فكر انسان را دربر مي گيرد. سردمداران گذشته هنرهاي رزمي اعتقاد داشتند كه معناي مرگ و زندگي بايد در نظر يك شمشيرزن كاملا روشن و واضح باشد.كاراته و ساير هنرهاي رزمي نيز به دنبال رهايي از انديشه مرگ و زندگي هستند. درگذشته مردان دلير جان خود را به آساني وبا اشتياق درراه رهبرانشان فدا مي كردند. درجامعه دموكراتيك امروز نيز، ما بايد آماده باشيم تا به همان گونه جان خود را درراه مردم فدا كنيم.البته تا زماني كه مردم به انحراف كشيده نشده باشند.
يك چنين انسان شجاعي از مرگ نمي هراسد وبه فكر شهرت وثروت خود نيست. رهايي از اين دلبستگي ها هدف من از« كيوكوشين كاي» است. اين نام به معني « انجمن جستجوي حقيقت نهايي» است. حقيقتي كه نه تنها منجر به تكامل وپيشرفت در فنون كاراته، تعادل و وحدت ذهني مي شود بلكه در رفتار هاي ما نيز موثرخواهد بود...
اوس
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
باشگاه فرهنگی ورزشی کیوکوشین کای کاراته پایگاه شهید باهنر حاجی کلا در پاییز سال 1390 تأسیس گردید و هم اکنون دارای دو رده سنی جوانان و نوجوانان است که تعداد کل هنرجویان به بیش از 50 نفر می رسد. استاد این باشگاه جناب آقای سن سی روح ا... عزیزی (اوس) دارنده کمربند مشکی دان 3 یکی از برترین استادان در استان مازندران می باشد. در حال حاضر مکان این باشگاه در مجموعه ورزشی شهدای حاجی کلا واقع در ابتدای جاده اصلی این روستا می باشد. هدف از تأسیس این سایت فراگیر کردن کیوکوشین کاراته به معنی نهایت حقیقت مبارزه با دست خالی است که در این ورزش علاوه بر بالا رفتن نیروی جسمانی به جنبه معنوی نیز توجه بسیاری شده است، در کل بین تمام سبک های ورزشی کیوکوشین کاراته کم اشکال ترین ورزش به شمار می رود. به امید کسب مقامات شایسته تر و بالاتر در کیوکوشین کاراته مازندران اوس
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • هارد SSD Samsung
 • سنجش و دانش
 • سنجش و دانش
 • سنجش و دانش
 • ساخت وبلاگ
 • عکس کودکان زیبا
 • مه پاش
 • مه ساز
 • رطوبت ساز
 • خدمات مجالس
 • نازل مه ساز
 • نازل مه پاش
 • پنل تلگرام
 • دانلود فیلم
 • خرید جم برای کلش
 • فیلترپرس
 • گالری تصاویر خودرو
 • بررسی خودرو
 • اخبار خودرو
 • نرخ ارز
 • خرید جم کلش اف کلنز
 • پکیج تصفیه فاضلاب
 • درمان بواسیر
 • العاب بنات
 • داروخونه
 • خرید جم کلش اف کلنز
 • خرید vpn
 • آموزش مسایل زناشویی
 • دانلود مقاله ترجمه شده
 • دانلود آهنگ جدید
 • قرص مخمر آبجو
 • جاهای دیدنی
 • خرید گیفت کارت
 • شنل بلو
 • آتلیه عکاسی
 • تشریفات مجالس
 • ویزای روسیه
 • سنجش و دانش
 • خرید اکستندر
 • خرید لارجر باکس
 • آفبا
 • نرخ ارز آزاد
 • اتاق کودک
 • ثبت شرکت
 • هارد SSD
 • مدل لباس مجلسی زنانه
 • واضح
 • تور کیش
 • برگزاری عروسی
 • قیمت ssd samsung
 • آپلود عکس
 • آپلود عکس
 • پکیج تصفیه فاضلاب
 • دانلود فیلم
 • منابع آزمون دکتری هنر
 • سنجش و دانش
 • سنجش و دانش
 • مشاوره آنلاین
 • بلیط هواپیما
 • دانلود آهنگ جدید
 • دانلود موسیقی
 • خرید خودرو
 • دانلود فیلم و سریال
 • اس ام اس خوون
 • منابع دکتری معماری
 • مونوپاد
 • آفبا
 • تاریخچه طراحی لوگو
 • چاپ
 • عکس
 • قالب بتن
 • خرید vpn
 • خرید وی پی ان
 • خرید vpn
 • دانلود سریال
 • خرید ssd samsung
 • برفکی پورتال خبری
 • خرید سی سی کم
 • اخبار ویندوزفون
 • آزمون دکتری معماری
 • منابع آزمون دکتری
 • دانلود آلبوم 6 فرزاد فرزین
 • آهنگ تیتراژ سریال کیمیا
 • دانلود آهنگ در حاشیه
 • افزايش بازديد
 • چت
 • لایسنس ویندوز
 • غذای سهره
 • عکس زنبور
 • گردشگری تایلند
 • اخبار موسیقی
 • زناشویی
 • Artificial Intelligence Solutions
 • خدمات مجالس
 • گن لاغری مردانه
 • گالری عكس
 • تراوين
 • تور آنتالیا
 • دانلود بازی اندروید
 • دانلود آهنگ جدید
 • دانلود آلبوم زدبازی به نام بزرگ
 • مدل مانتو زنانه
 • مدل مانتو 94
 • موزیک پرشیا
 • دانلود آهنگ جدید
 • دستگاه وکیوم سینه
 • افزایش سایز سینه
 • روغن ماساژ بدن
 • سقف کاذب
 • عکس دختر ایرانی
 • مقالات ترجمه شده ISI
 • آپدیت نود 32
 • طراحی ساختمان فولادی به روش lrfd
 • دانلود کتاب
 • دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر
 • سر دوش
 • مجله اینترنتی
 • زيورآلات سواروسکی
 • پمپ روغن داغ
 • جامعه مجازی
 • اخبار تکنولوژی
 • آموزش فتوشاپ
 • مدل مانتو 94
 • مبلمان اداری
 • مبل
 • مبل
 • دانلود آهنگ بی کلام
 • العاب
 • بازی
 • بازی
 • آنلاک
 • شبکه اجتماعی
 • فروشگاه اینترنتی
 • فروش اینترنتی ادکلن
 • سایت همسریابی
 • آگهی استخدام
 • نرم افزار حقوق و دستمزد
 • دانلود نرم افزار
 • طراحی هدر
 • چای لاغری دکتر سینا
 • فروشگاه ساز
 • خرید توپ لباسشویی
 • طرح اصلی اپل آیفون 6
 • طرح اصلی آیفون 6
 • خرید گوشی موبایل
 • خرید جم
 • کرم رفع سیاهی دور چشم خاویار والنسی
 • فروش بازی پلی استیشن
 • پرچم تبلیغاتی
 • رستوران کافی شاپ
 • تقویت حافظه
 • خريد کارتون های قديمی
 • خرید کریو
 • مدل کفش زنانه
 • عکس های جدید بازیگران
 • آموزش آپدیت اندروید
 • دانلود آهنگ جدید
 • فروشگاه اینترنتی
 • دوربین مداربسته
 • اخبار ایران
 • دانلود آهنگ جدید
 • آدرس جدید سایت تهران موزیک
 • دانلود آهنگ
 • خرید vpn
 • خرید وی پی ان
 • مکمل های غذایی
 • مکمل های ورزشی
 • اس ام اس
 • بدليجات
 • هوش مصنوعی
 • خرید شارژ ایرانسل
 • مجله اینترنتی
 • خرید ساعت مچی
 • چارتر
 • اجاره بخاری
 • دانلود کلیپ
 • خرید هاست
 • آگهی رایگان
 • قیمت روز گوشی
 • پریست لایت روم
 • پنل اس ام اس
 • خرید سرور مجازی
 • خرید ساکس پرسرعت
 • وی پی ان
 • اندروید
 • پودر چاقی
 • قرص چاقی صورت
 • اخبار پزشکی و سلامت
 • مکمل شاپ
 • خرید سیسیکم
 • بلیط هواپیما
 • سایت خبری خودرو
 • دانلود آلبوم جدید مرتضی پاشایی
 • چاقی صورت
 • مانیکور ناخن
 • فروش بک لینک
 • ادکلن مردانه
 • فروشگاه اینترنتی
 • مکمل بدنسازی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  کدام ضربات را در کیوکوشین بیشتر دوست دارید؟
  نظرتون در مورد این سایت چیه ؟

  سرعت لود شدن سایت چطوره ؟

  شما از کدام دسته اید ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 79
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 13
 • آی پی امروز : 11
 • آی پی دیروز : 61
 • بازدید امروز : 27
 • باردید دیروز : 95
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 356
 • بازدید ماه : 1,633
 • بازدید سال : 1,633
 • بازدید کلی : 191,536